เว็บขายของออนไลน์

www.jedicool.com

เว็บไซต์ขายคอมพิวเตอร์ ที่มาจากธุรกิจออฟไลน์มาก่อน โดยเน้นคอมพิวเตอร์ประกอบ คอมพิวเตอร์เกมมิ่ง เป็นร้านชื่อดังที่อยู่ที่พันธ์ทิพย์ที่เปิดมานานกว่า 15 ปี

Website : https://jedicool.com