เว็บบริษัท
35,000
เว็บไซต์บริษัท โปรโมทบริษัทที่ไม่มีระบบการสั่งซื้อบนเว็บไซต์
ไม่เกิน 5 หน้า?
รองรับทุกอุปกรณ์?
เชื่อมกับ Facebook?
สนใจอันนี้
+ระบบ 2 ภาษา
+15,000
ระบบหลายภาษาที่มีรูปธงให้กดด้านบนของเว็บ ต้องแปลเองทุกหน้า
รองรับทุกภาษา
รองรับทุกอุปกรณ์?
สนใจอันนี้
+โฮสติ้ง/ปี
+5,000/ปี
กรณีไม่มีโฮสติ้ง หรืออยากให้เราดูแล
Hosting ในไทย?
รองรับผู้ใช้ 100k/เดือน
เนื้อที่ 10GB
สนใจอันนี้

ค่าบริการด้านบนรวมเฉพาะการทำเว็บไซต์ และ Mockup เป็นตัวอย่าง พร้อมใส่รูปเบื้องต้นเพื่อเป็นไอเดียของลูกค้าเท่านั้น ไม่รวม การทำกราฟฟิก VDO การคิดคำพูด การแปลภาษา การคิดแคปชั่นใดๆ และไม่รวมค่าโฮสติ้ง (ที่ต้องเช่ารายปีกับผู้ให้บริการเว็บไซต์) และค่าโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์ xxx.com)